Installation views at "Allesverloren", SØ, Copenhagen, 2016 - Benjamin Zuber